Phòng khám Đa khoa Bắc Việt

Bệnh Trĩ

Bệnh trĩ là căn bệnh thường gặp nhất trong nhóm bệnh hậu môn trực tràng. Đây cũng là căn bệnh có tỉ lệ người mắc bệnh cao nhất, nhân gian vẫn lưu truyền câu nói "Thập nhân cửu trĩ" tức là cứ 10 người thì có 9 người mắc bệnh trĩ. Bệnh trĩ có thể phân làm 3 loại: Trĩ nội, Trĩ ngoại và Trĩ hỗn hợp.