Phòng khám Đa khoa Bắc Việt

Thu Hẹp Âm Đạo

Thu nhỏ âm đạo là thủ thuật ngoại khoa tạo hình nhằm phục hồi lại kích thước, hình dạng và chức năng của âm đạo. phẫu thuật ngoại khoa thu nhỏ âm đạo